Read File
  • Drakotrypa.gr
    Drakotrypa.gr

Τελευταία νέα

Έπος '40: Ηλίας Θεοδώρου, ο σεμνός ήρως

Συμπληρώνονται φέτος 72 χρόνια από την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου. Στον πόλεμο αυτό το χωριό μας πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος. Σε προηγούμενα σημειώματά μαTheodorou1ς παρουσιάσαμε πτυχές  αυτής της ιστορίας. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη ενός σπουδαίου τέκνου του χωριού μας, αυτού που αποκλήθηκε «ο σεμνός ήρως», του λοχαγού Ηλία Θεοδώρου.

Ο Ηλίας Ι. Θεοδώρου γεννήθηκε Δρακότρυπα το 1904. Μετά τις βασικές του σπουδές φοίτησε στην Δασοκομική Σχολή Αγιάς όπου ήταν αριστούχος. Η ιδιοσυγκρασία του όμως, ο υπερβάλλων ζήλος ορισμένων συναδέλφων του, η από μέρους τους επίδειξη δύναμης απέναντι στους φτωχούς αγρότες που παρανομούσαν και οι αυστηρές ποινές που τους επιβάλλονταν, ήταν η αιτία που εγκατέλειψε τον κλάδο αυτό.

Κατατάχθηκε στο στρατό το 1924. Φοίτησε στη σχολή μονίμων υπαξιωματικών, στην οποία αργότερα επανήλθε ως καθηγητής. Υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες και δίδαξε σε διάφορες στρατιωτικές σχολές, όπου κατέκτησε την συμπάθεια των ανωτέρων του και την αγάπη των κατωτέρων εξ αιτίας του ήπιου χαρακτήρα του και της ευγένειας των τρόπων του. Η ευρυμάθειά του ήταν ένα άλλο χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του. Στην βιβλιοθήκη που άφησε, ανάμεσα στ' άλλα που βρέθηκαν, ήταν τα Άπαντα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων τα οποία διάβαζε από το πρωτότυπο, πλήθος από συγγράμματα ιστορίας, στρατιωτικής τεχνικής, πολιτικής οικονομίας, κοινωνιολογίας, φιλοσοφίας, τέχνης, γεωγραφικοί άτλαντες και ιστορικοί χάρτες, δεκάδες τόμοι λογοτεχνικών βιβλίων και πάμπολλα νομικά έργα και κώδικες. Πολλά βιβλία ήταν στη γαλλική γλώσσα που γνώριζε άριστα. Μετά την αποστράτευσή του ο Ηλίας Θεοδώρου φιλοδοξούσε να δικηγορήσει, για να βοηθήσει, όπως έλεγε, από τη θέση αυτή τους φτωχούς αγρότες που δεν μπόρεσε, να υπερασπισθεί ως δασικός υπάλληλος.

Και ενώ επρόκειτο να σταλεί για στρατιωτικές σπουδές στην Γαλλία, κηρύχθηκε στο μεταξύ ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, που τον βρήκε με τον βαθμό του λοχαγού ως υπασπιστή του στρατηγού Πιτσίκα στην Κοζάνη. Η ασφάλεια όμως την οποία παρέχουν τα μετόπισθεν, για τον λοχαγό Θεοδώρου θεωρούνταν ντροπή. Γι αυτό και σ' όλη τη διάρκεια του πολέμου πίεζε τον στρατηγό να τον μεταθέσει στο μέτωπο. Τούτο έγινε στις αρχές του ’41. Μετατέθηκε στο 2/65 τάγμα της Χ Μεραρχίας, η οποία είχε την ευθύνη της περιοχής στον ποταμό Δεβόλη. Οι καιρικές συνθήκες τον χειμώνα του ’41 ήταν δραματικές και η μέση καθημερινή διαρροή των ανδρών της Μεραρχίας από κρυοπαγήματα, ξεπερνούσε τα 45 άτομα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες διατάχθηκε να γίνει στις 14 Φεβρουαρίου  εκκαθαριστική επίθεση στον ορεινό όγκο της Κόσνιτσας σε υψόμετρα 1700 έως 2000 μέτρα. Τα μεσάνυχτα όμως της 12/13 δόθηκε η διαταγή από το Ε΄ Σώμα η επίθεση να γίνει σε λίγες ώρες. Οι αντιρρήσεις της Μεραρχίας για ανεπαρκή προπαρασκευή των μονάδων και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν δεν εισακούσθηκαν και η επίθεση άρχισε ξημερώματα με το 2/65 Τάγμα. Παρά την ισχυρή εχθρική αντίδραση, μερικά τμήματα κατόρθωσαν να προωθηθούν σημαντικά και να φτάσουν μέχρι τα ιταλικά συρματοπλέγματα, όπου καθηλώθηκαν από το διαρκές σφυροκόπημα των αντιπάλων με όλμους και αυτόματα όπλα.  Στην επίθεση αυτή και ενώ με τους άνδρες του άρχισε να κόβει τα ιταλικά συρματοπλέγματα, ο λοχαγός Ηλίας Θεοδώρου γαζώθηκε από ριπή πολυβόλου και έπεσε νεκρός.


Τα γράμμα που ακολουθεί γράφηκε την επομένη του θανάτου του. Συντάκτης και αποστολέας του ήταν ο φίλος και συμπολεμιστής του λοχαγού δικηγόρος Σόλων Αλεξανδρής και παραλήπτης του ο Λάμπρος Κούρτης, φαρμακοποιός στο Μουζάκι, στον οποίο ανατέθηκε η αποστολή να ενημερώσει τους δικούς του. Το γράμμα τούτο αποτελεί ένα μοναδικό ντοκουμέντο για τον άνθρωπο, τον πολεμιστή και τον μεγάλο πατριώτη λοχαγό Ηλία Θεοδώρου, τον  «σεμνό ήρωα».
Theodorou2_Epistoli_Alexandri_19410214
Τ.Τ. 960 τη 14)2)1941
Αγαπητέ μου Λάμπρο
Σκοπός της παρούσης μου είναι να σε επιφορτίσω με μίαν  λυπηράν αποστολήν, και εξηγούμαι:
Χθες εχάσαμε γενναίως μαχόμενον έναν άριστον πατριώτην αξιωματικόν, τον φίλτατον όλων ημών των συμπατριωτών του, Ηλίαν Θεοδώρου. Ο θάνατος του εβύθισεν εις πένθος όχι μόνον ημάς που τον γνωρίζαμε αλλά ολόκληρον την Μονάδα μας. Ιδαιτέρως εις εμέ, όστις συνεδεόμην αδελφικά μαζί του, ο θάνατός του υπήρξε μεγίστη απώλεια. Παρηγορούμεθα μόνον ότι έπεσε ηρωικώς μαχόμενος και έγραψεν με τον λόχον του λαμπράν σελίδα εις την ιστορίαν της μεγάλης εποποιίας που διαδραματίζουν τα ελληνικά όπλα, προς μεγάλην τιμήν της ιδιαιτέρας πατρίδος μας.
Σε παρακαλώ να καλέσης τον αδελφόν του Κωνσταντίνον Θεοδώρου εκ Δρακότρυπας και με τον τρόπον που νομίζεις ως ενδεδειγμένον να του ανακοινώσης το τραγικόν αυτό άγγελμα, διαβιβάζων εν ταυτώ και τα εγκάρδια συλλυπητήριά μου.
Επιπροσθέτως του λέγεις ότι πριν λάβει μέρος εις την μάχην μου άφισε παραγγελίας κλπ κρατώ δε από τότε που είμεθα εις την Κοζάνην το βιβλιάριόν του  - διότι εγώ έκαμα τας καταθέσεις του - εκ 2000 δραχ. και θα επιμεληθώ να συγκεντρώσω όλα τα πράγματά του δια να του τα αποστείλω, εκτός μερικών που άφησεν εις τον κ.Ριζόπουλον εν Κοζάνη και το οποία θα του γράψω να τα αποστείλη εκείνος. Επίσης θα επιμεληθώ να του κάμω ένα μνήμα με μιαν πλάκα δηλωτικήν της ταυτότητός του, ώστε εάν ποτέ έλθουν να το βρουν ευκόλως οι οικείοι του και θα το βρούν, διότι ετάφη πλησίον εις μίαν δημοσίαν οδόν.
Εάν θέλετε να μάθητε λεπτομερείας ταυ ηρωικού του θανάτου -αίτινες είναι προς μεγάλην του τιμήν- σας πληροφορώ ότι εις γενικήν επίθεσιν της Μονάδος του, αποτελών το άκρον δεξιόν ενός τάγματος,  οδήγησε τον λόχον του εν μέσω καταιγιστικού πυρός προ των χαρακωμάτων του εχθρού εις ύψωμα 1758 μ. ότε ιστάμενος όρθιος με το περίστροφον ανά χείρας και δίδων διαταγάς εις τας διμοιρίας του, εβλήθη υπό ριπής πολυβόλου και έπεσεν άπνους. Ήτο η πρώτη μάχη που έλαβε μέρος και ήτο ο μόνος που εφονεύθη μεταξύ  αξιωματικών και οπλιτών. Φαντάζομαι ότι εάν η αγία ψυχή του φτερουγίζη υπέρ τα πεδία των μαχών, ασφαλώς θα έχη το πικρόν παράπονον που δεν της εδόθη η ευκαιρία να συμμετάσχη εις περισσοτέρας μάχας για να ικανοποιήση  κάπως την φλόγα που τον κατέκαιε και να εκπληρώσει τα υψηλά ιδανικά του.
Γαίαν ας έχη ελαφράν ο μεγάλος ήρως.
Με φιλιά
Σ. Αλεξανδρής
ΥΓ. Αν επικοινωνήσης ποτέ με την δυστυχισμένην του μητέρα την οποίαν ποτέ ο μακαρίτης δεν άφινεν από το μυαλό του, της διαβιβάζης τα εγκάρδια συλλυπητήρια μου και τας ευχάς μου διά την έξ ύψους βοήθειαν και παρηγορίαν.

Theodorou3_E_Soma_19410228
Στον τίτλο και στην εισαγωγή του κειμένου κάναμε αναφορά για τον «σεμνό ήρωα». Ο χαρακτηρισμός δεν είναι τυχαίος. Τον χρησιμοποίησε ο συνταγματάρχης Ιωάννης Καραβίας στο βιβλίο του «Αναμνήσεις από τον πόλεμο» (που εκδόθηκε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου) για να περιγράψει τον ηρωικό θάνατο του Ηλία Θεοδώρου. Παραθέτουμε στη συνέχεια το σχετικό κεφάλαιο:

Ο ΣΕΜΝΟΣ ΗΡΩΣ

Ο λοχαγός Θεοδώρου, άμα τή συμπληρώσει τού Τμήματος Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας, ετοποθετήθη ώς υπασπιστής του διοικητού Αντιστράτηγου Πιτσίκα.
Από τήν αρχή τόφερε βαρειά καί διαρκώς μουρμούριζε, πώς είνε δυνατόν οι άλλοι νά πολεμούνε καί εγώ νάμαι πίσω. Ή μεγάλη του πειθαρχικότης δέν τόν άφηνε νά   διαμαρτυρηθή έντονώτερα.
Μετά τήν μάχην όμως τής Πίνδου καί τήν μάχην της Κορυτσάς, δέν βάσταξε. Ένα πρωί φθάνοντας ό γέρο Στρατηγός στό γραφείο του, μπήκε ό λεβεντόκορμος λοχαγός υπασπιστής του καί μέ συγκεκινημένη τή φωνή του αναφέρει.
-Στρατηγέ, παρακαλώ ν’ απαλλαγώ τών καθηκόντων μου καί αύριο νά μού δώσετε φύλλο πορείας γιά ένα τών Συνταγμάτων τής πρώτης γραμμής.
Τήν επομένη ό Θεοδώρου έφθασε στό Δεβόλι ποταμό, όπου εμάχετο το ήρωικό 65 Σύνταγμα Πεζικού. Εκεί παρέλαβε ένα λόχο πεζικού.
Ενθουσιώδης όπως ήτο καί ένθερμος πατριώτης, διεκρίθη, καί μετά δύο -τρεις μάχες όλοι οί φαντάροι του Συντάγματος τον έμαθαν καί βάζανε μέσα νά τοποθετηθούν στό λόχο τού όμορφου καί γενναίου λοχαγού.
13 Φεβρουαρίου 1941 γινότανε μιά γενική εξόρμηση σέ όλο τό μέτωπο.
Τό 65 Σ. Πεζικού πήρε ώς αντικειμενικό σκοπό τό ύψωμα 1735 στήν κοιλάδα τού Δεβόλι. Πάντα μπροστά τό σεμνό παλληκάρι. Ο λοχαγός Θεοδώρου, μέ τόν ηρωικό του λόχο, έπετίθετο εναντίον του 1735. Σέ λίγο έφθασε κοντά στό συρματόπλεγμα τών Ιταλών.
-Τά ψαλίδια στά χέρια, φωνάζει στό λόχο του. Καί αυτός μπροστά, βαδίζοντας απάνω σέ ένα μέτρο χιόνι άρμπαξε τόν πρώτο πάσαλο καί τόν πέταξε κάτω. Σέ λίγο είχε ανοίξει δίοδο, παρά τή λύσσα τών πολυβόλων του εχθρού.
Όταν έφθασε πλέον στή κορυφή, μέ μιά χειροβομβίδα στό χέρι, έτοιμος νά τήν πετάξη σ' ένα πολυβόλο του εχθρού, μιά ριπή τόν πήρε κατάστηθα καί τό σεμνό παλληκάρι πέφτοντας κάτω φωνάζει:
-Επάνω τους παιδιά καί τους πιάσαμε....
Σεμνέ ήρωα μέ τό αγνό σου ελληνικό αίμα πότισες τις βουνοκορφές εκείνες για νά τις χρησιμοποιούν τώρα οι Σκεπεταραίοι ώς βάσεις, εναντίον μας. Κάποια μέρα όμως, άλλοι ήρωες θά σέ ελευθερώσουν...

Theodorou4_Karavias1Το βιβλίο «Αναμνήσεις από τον πόλεμο» του Ι.Καραβία βρισκόταν στη βιβλιοθήκη της οικογένειας Κων.Θεοδώρου. Της το είχε προμηθεύσει ο Βαγγέλης Στεφανής όταν υπηρετούσε ως έφεδρος αξιωματικός τη δεκαετία του ’60. Δυστυχώς τα επόμενα χρόνια, από δανεισμό σε δανεισμό, το σπάνιο -πλέον- βιβλίο χάθηκε. Παρά τις επίμονες αναζητήσεις σε δημόσιες βιβλιοθήκες, δεν στάθηκε δυνατή η ανεύρεση κάποιου αντιτύπου. Τις τελευταίες ημέρες οι προσπάθειες καρποφόρησαν. Στις Κυκλάδες ζει ο διπλωμάτης Θεόδωρος  Καραβίας, γιος του στρατηγού, ο οποίος με μεγάλη προθυμία -και τον ευχαριστώ θερμά  γι αυτό- μου έστειλε το σχετικό απόσπασμα που παρουσιάζουμε εδώ, με την όσο το δυνατόν τήρηση της ορθογραφίας  του πρωτότυπου, όπως βεβαίως και της επιστολής του Σ.Αλεξανδρή.

Σχετικά θέματα (κλικ επάνω στο θέμα)
Οι συγχωριανοί μας στρατιώτες του '40 θυμούνται...
Οι θυσίες της περιοχής μας στο αλβανικό μέτωπο

Γιώργος Γούσιας
Οκτώβρης 2012
Έπος '40: Ηλίας Θεοδώρου, ο σεμνός ήρως

Σχόλια  

 
#1 ggousias 27-10-2012 11:44
Ευχαριστώ θερμά για τα επαινετικά σας λόγια και εσάς που αφήσατε σχόλια και εκείνους που μου τηλεφωνήσανε ή μου στείλανε μηνύματα.
Γ.Γούσιας
 

Για να σχολιάσετε το άρθρο θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι

Facebook Page

Αναζήτηση

Χορηγοί Ιστοσελίδας

___9
___5
___6
___8
___7

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. Για να μάθετε περισσότερα για το τι είναι τα cookies και πως χρησιμοποιούνται δείτε εδώ: Πολιτική Απορρήτου.

Να δέχομαι cookies από αυτή τη σελίδα.

EU Cookie Directive Module Information