Read File
  • Drakotrypa.gr
    Drakotrypa.gr
Αρχική Δρακότρυπα Φύση Νέα του χωριού "Πράσινο φως" για τα υδροηλεκτρικά Δρακότρυπας και Οξυάς

"Πράσινο φως" για τα υδροηλεκτρικά Δρακότρυπας και Οξυάς

ηδροηλεκτρικό Δρακότρυπας και ΟξυάςΤο «πράσινο φως» με την κατά πλειοψηφία έγκριση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ) σε Οξυά και Δρακότρυπα, έδωσε προχθές το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στην τακτική του συνεδρίαση. Εισηγητής για τα παραπάνω τρία θέματα ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος, ο οποίος, για καθένα από αυτά, είπε:

ΜΥΗΕ Οξυάς

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ΜΥΗΕ ισχύος 1,075 MW το οποίο θα εγκατασταθεί σε δημόσια δασική έκταση στο δ.δ. Οξυάς του Δήμου Μουζακίου. Η θέση της υδροληψίας θα κατασκευαστεί ακριβώς κατάντη της συμβολής των τριών ρεμάτων που σχηματίζουν τον κύριο κλάδο του ρέματος ονομαζόμενο ως «Οξυά» λόγω μη επίσημης ονομασίας και αποτελεί λεκάνη απορροής του ποταμού Πάμισου. Η θέση αυτή απέχει 1,9 χλμ νότια – νοτιοδυτικά από τον οικισμό Οξυά και πλησίον των οικισμών Ζαμανάτικο και Κούρα, η δε θέση του υδροηλεκτρικού σταθμού τοποθετείται περί τα 0,7 χλμ νοτιοανατολικά του οικισμού Οξυάς και 0,3 χλμ ανατολικά του οικισμού Παλιάμπελων. Ο σταθμός θα αποτελείται από τις εξής εγκαταστάσεις: εγκατάσταση υδροληψίας, αγωγός προσαγωγής νερού, σταθμός παραγωγής.

Για την πρόσβαση στην υδροληψία του ΜΥΗΣ θα διανοιχθεί νέα οδοποιία μήκους 60 μ. και περί τα 160 μ. για την πρόσβαση στο γήπεδο εγκατάστασης του ΜΥΗΣ. Το έργο θα υλοποιηθεί εντός του διακατεχόμενου από το Δήμο Μουζακίου δάσους Οξυάς. Για τις εκτάσεις αυτές δεν υφίσταται ειδικό καθεστώς προστασίας του περιβάλλοντος (περιοχές δικτύου NATURA 2000 ή συνθήκης Ramsar, εθνικοί δρυμοί ή πάρκα, αναδασωτέες εκτάσεις κλπ). Η ένταση και έκταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του έργου αναμένεται σχετικώς μικρή. Οι όποιες ενοχλήσεις εξαιτίας του (θόρυβοι, σκόνη κλπ) είναι μικρής κλίμακας και αναμένεται να περιοριστούν χρονικά κατά το στάδιο κατασκευής του.

Η επίπτωση στο περιβάλλον από την κατασκευή των εργοταξιακών οδών προβλέπεται να είναι περιορισμένης κλίμακας με την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων. Το υδροηλεκτρικό έργο εκ της φύσεώς του θα έχει και θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον γιατί αξιοποιεί μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (νερό) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και συμβάλει ουσιαστικά στη μεσομακροπρόθεσμη προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας μας καθώς η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι φιλική προς το περιβάλλον, δεν το επιβαρύνει με ρύπους, δεν δημιουργεί απόβλητα και συμβάλει στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου με μηδενική εκπομπή ρυπογόνων ενώσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ενεργειακός τομέας είναι ο πρωταρχικός υπεύθυνος για τη ρύπανση του περιβάλλοντος καθώς σχεδόν το 95% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οφείλεται στην παραγωγή, το μετασχηματισμό και τη χρήση των συμβατικών καυσίμων. Η ετήσια παραγωγή 3.810.000 kwh ηλεκτρικής ενέργειας από τον συγκεκριμένο ΜΥΗΣ θα οδηγήσει σε ετήσια μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα της τάξης των 3.500 τόνων σε σχέση με την παραγωγή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από ηλεκτροπαραγωγό μονάδα, η οποία χρησιμοποιεί λιγνίτη. Σε απόσταση 4.520 μ. από το σταθμό παραγωγής του ΜΥΗΣ πρόκειται να κατασκευαστεί ένας δεύτερος υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 2,45 MW με πηγή υδροληψίας στα 2.230 μ. νοτιοδυτικά του πρώτου. Εν τούτοις με την απαιτούμενη απόσταση που διατηρούν οι δύο σταθμοί και την άφεση τμήματος της απορροής ως οικολογική παροχή οι αρνητικές επιπτώσεις θα περιοριστούν σε αποδεκτό επίπεδο. Το έργο δεν περιλαμβάνει την κατασκευή ιχθυόσκαλας (διάταξη εξασφάλισης της ελευθεροεπικοινωνίας της ιχθυοπανίδας) διότι σύμφωνα με έγγραφο του γραφείο Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Καρδίτσας δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ιχθυοπανίδας κυρίως λόγω των φυσικών χαρακτηριστικών του ρέματος(μεγάλη κλίση, χειμαρρώδης χαρακτήρας κλπ).

Παρά ταύτα σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ιχθυοπανίδας και ειδικότερα πέστροφας. Είναι γνωστό ότι η πέστροφα έχει ανάγκη από νερό καθαρό, κρύο και τρικυμισμένο. Ζει επομένως κυρίως στους χείμαρρους όχι μακριά από την πηγή τους και χαρακτηρίζει το ανώτερο μέρος μιας ροής του νερού. Επομένως δεν είναι αβάσιμες οι μαρτυρίες των κατοίκων. Η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ θα γίνει εναέρια σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη. Όμως για την ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων στις δασικές εκτάσεις και την ασφάλεια από κίνδυνο πυρκαγιών κατά τους θερινούς μήνες είναι αναγκαίο η γραμμή σύνδεσης να γίνει υπόγεια, εφ’ όσον απαιτηθεί η ενίσχυση της τάσης του δικτύου».

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω ο κ. Τσιάκος εισηγήθηκε θετικά επί της μελέτης με τους όρους να κατασκευαστεί η ιχθυόσκαλα, αφού η μη κατασκευή της θα σημάνει τη διακοπή της μετακίνησης των ψαριών και η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ να γίνει με υπόγεια γραμμή εάν απαιτηθεί ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου.


ΜΥΗΕ Δρακότρυπας

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ΜΥΗΕ ισχύος 1,68 MW το οποίο θα εγκατασταθεί σε δασική κυρίως έκταση στο δ.δ. Δρακότρυπας του Δήμου Μουζακίου. Το υδροηλεκτρικό θα τροφοδοτείται από δύο πηγές υδροληψίας. Η πρώτη υδροληψία τοποθετείται επί του ανώνυμου κλάδου του ρέματος Κακόρεμα (παραπόταμος Παμίσου) που πηγάζει από τις κορυφές Σουβλί και Προφήτη Ηλία της Πίνδου, σε απόσταση 350 μ. ανάντη της συμβολής των δύο κλάδων.

Τα νερά που συλλέγονται οδηγούνται με υπερχείλιση μέσω υδραύλακα μήκους περίπου 380 μ. στην κύρια υδροληψία που τοποθετείται επί του ανώνυμου κλάδου του ρέματος Κακόρεμα που πηγάζει από τις κορυφές Τύμπανο και Αέρας της Πίνδου, σε απόσταση 350 μ. ανάντη της συμβολής των δύο κλάδων. Στη συνέχεια το νερό μέσω αγωγού εκτροπής 3.232 μ. οδηγείται στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπου μετά την αξιοποίησή του επιστρέφει στην κοίτη του ρέματος μέσω διώρυγας διαφυγής. Ο σταθμός θα αποτελείται από τις εξής εγκαταστάσεις: εγκατάσταση υδροληψίας, αγωγός προσαγωγής νερού, σταθμός παραγωγής. Όσον αφορά στη σκοπιμότητα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, ισχύουν ότι και παραπάνω.


Για να σχολιάσετε το άρθρο θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι

Φύση - Νέα του χωριού

Facebook Page

Αναζήτηση

Χορηγοί Ιστοσελίδας

___9
___5
___6
___8
___7

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. Για να μάθετε περισσότερα για το τι είναι τα cookies και πως χρησιμοποιούνται δείτε εδώ: Πολιτική Απορρήτου.

Να δέχομαι cookies από αυτή τη σελίδα.

EU Cookie Directive Module Information