Read File
  • Drakotrypa.gr
    Drakotrypa.gr
Αρχική Δρακότρυπα Φύση Νέα της περιοχής Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Χρήσεις Γης

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Χρήσεις Γης

ape_mixΤι είναι ΑΠΕ; Είναι οι φυσικοί πόροι που ανανεώνονται και μπορούν κάτω από ορισμένες συνθήκες να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια.

Ποιες είναι; Είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές, όπως η αιολική, η ηλιακή, η κυματική, η παλιρροϊκή, η υδραυλική, η γεωθερμική, καθώς και η ενέργεια που προέρχεται από την αξιοποίηση της βιομάζας η του βιοαερίου (που εκλύεται είτε από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων είτε από βιολογικούς καθαρισμούς).


Αξιοποιούνται σήμερα; Βεβαίως. Μάλιστα ορισμένες από πολύ παλιά όπως η αιολική (ιστιοφόρα, ανεμόμυλοι κτλ).Αργότερα η υδραυλική (τεχνητά φράγματα) και η ηλιακή ( ηλιακοί θερμοσίφωνες ). Στο Νομό μας σήμερα ΑΠΕ λειτουργούν: το εργοστάσιο της λίμνης Πλαστήρα, το μικρό υδροηλεκτρικό Βατσουνιάς, οι ηλιακοί θερμοσίφωνες και πρόσφατα μερικά φωτοβολταϊκά.


Γιατί πρέπει να αξιοποιηθούν περεταίρω;

1ον) Είναι φιλικές προς το περιβάλλον γιατί δεν εκπέμπουν ρύπους η δεν αυξάνουν το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Με το πρωτόκολλο του ΚΙΟΤΟ η Ελλάδα είχε δεσμευτεί να μην ξεπεράσει το 2012 η αύξηση των αερίων ρύπων το +25% σε σχέση με τα έτη βάσης (1990& 1995) ήδη όμως το 2004 φθάσαμε στο +24%. Άρα πρέπει να το ξεπεράσαμε ήδη το +25%
2ον) Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.
3ον) Μειώνονται οι εισαγωγές πετρελαίου και εξοικονομείται συνάλλαγμα.
4ον) Είναι ανεξάντλητες σε βάθος χρόνου.
5ον) Είναι έργα Δημόσιας ωφέλειας.
6ον) Γίνεται καλύτερη χωροταξική αξιοποίηση των φυσικών-ενεργειακών πόρων .

Που εγκαθίστανται; Σε μέρη και με όρους που προβλέπει το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Ειδικότερα απαγορεύονται σε περιοχές κηρυγμένες ως μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αρχαιολογικοί χώροι κτλ. Επίσης περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης, εθνικοί δρυμοί, οικότοποι του δικτύου ΦΥΣΗ 2000, υγρότοποι της συμφωνίας RAMSAR, χώροι στους οποίους η αντανάκλαση του φωτός δεν αποτελεί σημαντική όχληση καθώς και οι γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας. Τα Αιολικά Πάρκα απαγορεύονται σε αξιόλογες παραλίες, σε λατομικές εκτάσεις καθώς και σε ειδικές ζώνες.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου γίνεται επανακαθορισμός των περιοχών αποκλεισμού ως και των ζωνών ασυμβατότητας στη βάση της αρχής ότι οι ΑΠΕ χωροθετούνται ΠΑΝΤΟΥ εκτός των περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης, τα κηρυγμένα ως διατηρητέα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, τις οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α, καθώς και τους υγροτόπους διεθνούς προστασίας (Ραμσάρ).
Προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση ΑΠΕ και σε γη υψηλής παραγωγικότητας.
Σε ότι αφορά τα φωτοβολταϊκά συστήματα εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας παραγωγής ανεξαρτήτως ισχύος και καταργείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για συστήματα μέχρι 500 KW καθώς και αυτά που εγκαθίστανται σε κτίρια και βιομηχανικές περιοχές.

Εθνικός στόχος; Στο σχέδιο νόμου για τις ΑΠΕ, προτείνεται ως εθνικός στόχος η παραγωγή ενέργειας από τις ΑΠΕ μέχρι το 2020 να ανέρχεται στο 20% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Αντίστοιχα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις ΑΠΕ πρέπει να ανέλθει το 2020 στο 40% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.Θα ξεπερνάμε έτσι τις υποχρεώσεις που έχουμε από τη συνθήκη του ΚΙΟΤΟ {Με το Νόμο 3468/2006 η Ελλάδα είχε δεσμευτεί το 2010 να παράγει το 20,1% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ,ενώ το 2020 να παράγει το 29%} .

Βεβαίως πολύ φιλόδοξος ο στόχος ,αλλά αν κρίνουμε από το ενδιαφέρον στην περιοχή μας δεν είναι ανέφικτος.

Θεσμικό πλαίσιο;
α) Νόμος 3468/ΦΕΚ/27/06/2006 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας.(ενσωματώνει την οδηγία 2001/77/ΕΚ)

β) ΦΕΚ 1442/2-10-2006 Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων.
γ)ΦΕΚ663Β/26-5-2006 Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τις ΑΠΕ
ε) Νόμος 3522/2006 τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3299/2004
στ)Διαδικασίες αδειοδότησης .
ζ)Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
θ)ΦΕΚ. 2464Β/3-12-2008 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ.

Ρ.Α.Ε. Είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Για να μπορέσει κάποιος να επενδύσει στις ΑΠΕ πρέπει πρώτα να πάρει άδεια παραγωγής ενέργειας από την ΡΑΕ εκτός και αν πρόκειται για μικρά Φ/Β όπου δεν απαιτείται.
Η ΡΑΕ αποτέλεσε για τους επενδυτές τα προϊγούμενα χρόνια γάγγραινα για την προώθηση των επενδυτικών φακέλων( για να πάρεις άδεια παραγωγής ενέργειας περνούσαν 2-3 χρόνια).

Κ.Α.Π.Ε. Είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Βρίσκεται στο Πικέρμι της Αττικής και σκοπό έχει την προώθηση των εφαρμογών των ΑΠΕ σε Εθνικό & Διεθνές Επίπεδο. Πολλοί το συγχέουν με την ΡΑΕ αλλά δεν έχει καμιά σχέση.

Γιατί δεν προχώρησαν οι επενδύσεις; Πέραν της μεγάλης γραφειοκρατίας, ανασταλτικό παράγοντα αποτέλεσε και η αντίδραση στις επενδύσεις των τοπικών κοινωνιών, των περιβαλλοντικών οργανώσεων καθώς και θεσμικό πλαίσιο των Χρήσεων Γης.

Στην προσπάθεια άμβλυνσης των αντιδράσεων αυτών, θεσπίστηκαν ορισμένα (σημαντικά) οικονομικά κίνητρα με τον Ν. 3468/2006. Συγκεκριμένα προτείνεται το 3% της ακαθάριστης αξίας της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας να δίνεται στους Ο.Τ.Α.
Με το νέο σχέδιο νόμου παραμένει το ποσοστό αλλά μοιράζεται ως εξής:
Το 1% θα μοιράζεται στους καταναλωτές του Τ.Διαμερίσματος που βρίσκεται η εγκατάσταση και μετά στους λοιπούς Δημότες. Το 0,5% θα πηγαίνει στο πράσινο ταμείο και το υπόλοιπο 1,5% θα πηγαίνει κατά το 1,2% στον οικείο ΟΤΑ που είναι η μονάδα της ΑΠΕ και κατά το 0,3% στους άλλους ΟΤΑ από τους οποίους διέρχεται η γραμμή διασύνδεσης του δικτύου.

Από προσφυγές περιβαλλοντικών οργανώσεων ως και άλλων φορέων περισσότερες από 200 μεγάλες επενδύσεις (μία από αυτές είναι και του αιολικού πάρκου Δρακότρυπας Καρδίτσας ,ισχύος 30MW) εκκρεμούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε το τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η χώρα μας στην ηλιακή ενέργεια ( ηλιοφάνεια 1200 ώρες τον χρόνο έναντι 800 -900 της κεντρικής & βόρειας Ευρώπης.) αλλά και στην αιολική όπου έχουμε από τα υψηλότερα αιολικά δυναμικά.

Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων και των αιολικών πάρκων πρέπει να είναι στις προτεραιότητές μας. Πρότασή μας: η εγκατάσταση φ/β συστημάτων μέχρι 20ΚW να θεωρείται γεωργική δραστηριότητα και να επιδοτείται με τα σχέδια βελτίωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων η και χωρίς σχέδιο βελτίωσης.

Η παλιρροϊκή και κυματική ενέργεια διεθνώς βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο αξιοποίησης, ενώ η γεωθερμική αξιοποιείται σε μεγαλύτερο βαθμό. Παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε αρκετά γεωθερμικά πεδία δεν αξιοποιούνται επαρκώς ( Μήλος-Κεσσάνη-Έβρος-Στρυμόνας - Λαγκαδά-Θερμοπύλες κτλ.).

Στον τομέα των βιοκαυσίμων μιλάμε για αξιοποίηση όλων των υγρών και αερίων καυσίμων που προέρχονται από την βιομάζα ,το βιοδιασπόμενο δηλαδή κλάσμα προϊόντων αποβλήτων και καταλοίπων διαφόρων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων

Κυριότερα:

1. Το βιοντίζελ. Παράγεται από ζωικά λίπη και φυτικά έλαια με μετεστεροποίηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους πετρελαιοκινητήρες είτε αυτούσιο είτε με ανάμιξη με πετρέλαιο.

2. Η βιοαιθανόλη που παράγεται από φυτά αμυλούχα, κυτταρινούχα, σακχαρούχα με αλκοολική ζύμωση. Χρησιμοποιείται στους βενζινοκινητήρες με η χωρίς μετατροπές. Ακόμη περιμένουμε τα εργοστάσια ζάχαρης Λάρισας και Ξάνθης να μετατραπούν σε εργοστάσια παραγωγής βιοαιθανόλης.

3. Το βιοαέριο( μεθάνιο) που παράγεται από την αποσύνθεση οργανικών αποβλήτων

4. Η βιομάζα που είναι τα υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών και δασικών προϊόντων.

Πλεονεκτήματα των βιοκαυσίμων. Ως προϊόντα ανανεώσιμων πηγών τα βιοκαύσιμα θεωρούνται καθαρά, είναι μη τοξικά και δεν περιέχουν ενώσεις επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία. Το σημαντικότερο είναι ότι με τη καύση τους δεν αυξάνουν το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ,γιατί αυτό που απελευθερώνεται, είναι το ίδιο που δεσμεύτηκε από την ατμόσφαιρα κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης για να μεγαλώσουν. Βέβαια κατά τη διαδικασία παραγωγής -αξιοποίησης-διακίνησης, παράγεται CO2 και υπάρχουν ενστάσεις για το τελικό ισοζύγιο.
Οι πρώτες ύλες μπορούν να παράγονται πάντοτε στα χωράφια από τους ανθρώπους γι αυτό και θεωρούνται ανανεώσιμες πηγές .

Μειονεκτήματα
: Αύξηση των τιμών των δημητριακών , καταστροφή των δασών, φτώχεια και πείνα στον τρίτο κόσμο.
Γι' αυτό αντέδρασαν ο τρίτος κόσμος και ο Ο.Η.Ε.

Στη χώρα μας με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, γίνεται προσπάθεια για στροφή στα ενεργειακά φυτά ,πλην όμως ο στόχος είναι ανέφικτος αφού η επιδότηση που δίδεται ανά στρέμμα 4,5 ευρώ, είναι πολύ μικρότερη από τις επιδοτήσεις που δίδονται για άλλες καλλιέργειες( συνδεδεμένες ενισχύσεις και μη).
Θεωρώ ότι από τις τρεις καλλιέργειες ενεργειακών φυτών που δοκιμάζονται Ηλιάνθου , Ελαιοκράμβης και Αγριοαγκυνάρας η πρώτη θα μπορούσε να γίνει ανταγωνιστική δεδομένου και υψηλές αποδόσεις επιτυγχάνει και τα μηχανήματα που έχουν οι αγρότες μπορούν άριστα να χρησιμοποιηθούν ,(πλην της θεριζοαλωνιστικής μηχανής που θέλει μικρή μετατροπή με ελάχιστο κόστος) είναι απλή στην εφαρμογή της, και λιγότερο νερό απαιτεί έχει δε και μεγάλη περιεκτικότητα σε λάδι 38-46 %.

Νομοθεσία - υποχρεώσεις της Ελλάδος για τα βιοκαύσιμα.

Σε μια προσπάθεια προώθησης των βιοκαυσίμων στον τομέα των μεταφορών η Ε.Ε. υιοθέτησε την οδηγία 2003/30/ΕΚ. Προβλέπει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι μια ελάχιστη αναλογία βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων διατίθεται στις αγορές τους ,αναλογία που για το2005ορίσθηκε στο 2% υπολογιζόμενη βάσει του ενεργειακού περιεχομένου, επί του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ που διατίθεται στις αγορές τους προς χρήση στις μεταφορές τους. Η αναλογία αυτή οφείλει να αυξηθεί το 2010 στο 5,75%. Η Ελλάδα ούτε το 2% έπιασε το 2005 ούτε το 5,75% προβλέπεται να πιάσει το 2010.

Χρήσεις Γης. Πολύ αρνητικά επιδρά στην προώθηση των διαφόρων επενδυτικών σχεδίων το καθεστώς που διέπει τη χρήση γης, ιδίως με τις δασικές & άλλες εκτάσεις, κυρίως όμως με τη χρήση της γεωργικής γης.


Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση της γεωργικής γης αναφέρεται στο Ν. 2637/1998 άρθρο 56 όπως αντικαταστάθηκε με το σημείο 37 του άρθρου 3 του Ν. 2945/2001 και στη συνέχεια με το σημείο 23 του άρθρου 4 του Ν, 3399/2005. Προβλέπει την έκδοση διαφόρων υπουργικών αποφάσεων που θα προσδιορίζουν τη χρήση της γεωργικής γης. Δυστυχώς αυτές οι υπουργικές αποφάσεις δεν έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα και γι αυτό υπάρχει σύγχυση στις υπηρεσίες ως προς το τι ακριβώς ισχύει. Η σύγχυση επιτείνεται και ως προς τις αρμοδιότητες των ΝΕΧΩΠ .

Ευτυχώς, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιτρέπεται η εγκατάσταση των ΑΠΕ και σε γη υψηλής παραγωγικότητας.
Επί πλέον διευκολύνονται πάρα πολύ από πλευράς Δασαρχείων & Αρχαιολογίας.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί απελευθερώνονται πάρα πολλές επενδύσεις κυρίως στα φωτοβολταϊκά συστήματα και αιολικά πάρκα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόνο στο Νομό μας μέχρι τέλους του 2009 ,είχαν υποβληθεί 86 αιτήσεις για παραγωγή ενέργειας 33 MW.
Να τονίσουμε ότι κάθε μεγαβάτ απαιτεί επένδυση 5.000.000 € περίπου ανάλογα με την τεχνολογία.

Συνοψίζοντας πρέπει να τονίσουμε το μεγάλο όφελος που θα έχει η εθνική μας οικονομία με την προώθηση των ΑΠΕ γι αυτό άλλωστε στον αναπτυξιακό νόμο 3468/2006 προβλέπεται επιδότηση 40% των επενδύσεων και πολύ καλή τιμή στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ (ανά μεγαβατώρα MWh 73-500 € ανάλογα με τη διασύνδεση του δικτύου μεταφοράς.).

Αυτή θα είναι πραγματική πράσινη ανάπτυξη και θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας.


ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2010

Γεωπόνος Παύλος Σκυλογιάννης

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Χρήσεις Γης

Για να σχολιάσετε το άρθρο θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι

Φύση - Νέα της περιοχής

Facebook Page

Αναζήτηση

Χορηγοί Ιστοσελίδας

___9
___5
___6
___8
___7

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. Για να μάθετε περισσότερα για το τι είναι τα cookies και πως χρησιμοποιούνται δείτε εδώ: Πολιτική Απορρήτου.

Να δέχομαι cookies από αυτή τη σελίδα.

EU Cookie Directive Module Information