Read File
  • Drakotrypa.gr
    Drakotrypa.gr

Γεια χαρά, Επισκέπτης
Παρακαλώ Σύνδεση ή Εγγραφή.    Χάσατε τον κωδικό σας;
Περιβαλλοντικά νέα... (1 μέλος/η είναι εδώ) (1) Επισκέπτης
Πάνε στο τέλος Αγαπημένο/α: 0
ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντικά νέα...
#872
Απ:Περιβαλλοντικά νέα... πριν 10 Χρόνια, 3 Μήνες  
Πολύ ωραία και σημαντική έρευνα κ. Σκυλογιάννη!

Καλό θα ήταν, εκτός από τον τοπικό τύπο να την στέλνατε και στο email μας για να την δημοσιεύσουμε σαν άρθρο.

Το Drakotrypa.gr είναι το πρώτο σε επισκεψιμότητα site της Καρδίτσας και σίγουρα όποιο κείμενο μας σταλεί θα τύχει και της ανάλογης προβολής.
glynosgiannis (Μέλος)
Απλά βοηθάω...
Administrator
Δημοσιεύσεις: 260
Αποσυνδεδεμένος Προβολή Προφίλ Μέλους
Φύλο: Αρρεν glynosgiannis Δρακότρυπα glynos23@yahoo.gr Τοποθεσία: Λαγονήσι Γενέθλια: 1983-12-19
Σημειώθηκε Σημειώθηκε  
 
Σε εποχές που κυριαρχούν το χρήμα και η αμάθεια, το να είσαι εθελοντής και να διαδίδεις τη γνώση είναι πράξεις επαναστατικές!!!
 
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του φόρουμ για να κάνετε μια δημοσίευση.  
#873
Απ:Περιβαλλοντικά νέα... πριν 10 Χρόνια, 3 Μήνες  
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με το νομοσχέδιο για την προώθηση των ΑΠΕ εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και όχι για αποσπασματική πολιτική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ το ν/σ «περιλαμβάνει ένα πακέτο ρυθμίσεων, μέσω του οποίου αναμένεται να ενισχυθεί η περιβαλλοντική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, να δημιουργηθούν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επενδύσεων, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να εξασφαλιστεί η υγιής ανάπτυξη της αγοράς των ΑΠΕ, χωρίς στρεβλώσεις και κατασπατάληση πόρων».

Πιο συγκεκριμένα:

1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020 (αντί του 18% που προβλέπει η Οδηγία 28/2009). Καθορίζεται αντίστοιχος εθνικός στόχος 40%, κατ’ ελάχιστον, για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας το 2020 [Άρθρο 1].

2. Καθορίζεται ότι η προστασία του κλίματος μέσω της προώθησης της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα ύψιστης σημασίας για τη χώρα [Άρθρο 1].

3. Απλοποιείται/ορθολογικοποιείται η διαδικασία έκδοσης της άδειας παραγωγής έργου ΑΠΕ, η οποία επανακτά τον προ του Ν. 3468/06 χαρακτήρα της, ως μια πρώτη εκτελεστή άδεια σκοπιμότητας του έργου. Η άδεια παραγωγής αφορά πλέον την τεχνικοοικονομική επάρκεια του συγκεκριμένου έργου ΑΠΕ και αποσυνδέεται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία ακολουθεί σε επόμενο στάδιο. Η άδεια παραγωγής εκδίδεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΡΑΕ , και όχι από το Υπουργείο (πρώην) Ανάπτυξης, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα το δραστικό περιορισμό της διάρκειας της σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας, σε δύο (2) μόνο μήνες. Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης εγκαταστάσεις ΑΠΕ περιορισμένης ισχύος, επιταχύνοντας έτσι χιλιάδες μικρομεσαίες επενδύσεις [Άρθρο 2].

4. Συγχωνεύονται, σε μία ενιαία διαδικασία, οι διαδικασίες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ΕΠΟ. Μετά την έκδοση της άδειας παραγωγής έργου ΑΠΕ, ο φάκελος και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην Αρχή που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η Αρχή αυτή προχωρά στην εκτίμηση των επιπτώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι κατά νόμο προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ, περιορίζονται αποκλειστικά στα θέματα αρμοδιότητας κάθε γνωμοδοτoύντος φορέα και στην τήρηση των όρων και προϋποθέσεων χωροθέτησης που προβλέπονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως ισχύει κατά περίπτωση, και αν καθυστερήσουν πέραν των προβλεπομένων προθεσμιών, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προχωρά στην έκδοση της ΕΠΟ. Η χορήγηση της άδειας παραγωγής, όταν απαιτείται, είναι προϋπόθεση για την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αίτησης προς τον αρμόδιο Διαχειριστή για τη χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης. Η τελική και δεσμευτική για το Διαχειριστή χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης γίνεται μετά την έκδοση της απόφασης ΕΠΟ του σταθμού. Μετά τη χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης και την έκδοση της αντίστοιχης ΕΠΟ, ο ενδιαφερόμενος: α) υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, β) υποβάλει αίτηση για την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και της Σύμβασης Πώλησης (οι οποίες υπογράφονται και ενεργοποιούνται μετά τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης), γ) υποβάλει αίτηση για την έκδοση των αδειών, πρωτοκόλλων ή λοιπών εγκρίσεων που απαιτούνται από τη νομοθεσία, οι οποίες εκδίδονται χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης [‘Αρθρο 3].

5. Αποδίδεται σημαντικό μέρος (το 1/3) του ειδικού τέλους 3% επί της παραγωγής ΑΠΕ προς όφελος της τοπικής κοινωνίας απ’ ευθείας στους οικιακούς καταναλωτές του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος του ΟΤΑ, στο οποίο εγκαθίσταται το έργο ΑΠΕ, μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος (δηλ. πίστωση στον προμηθευτή π.χ. ΔΕΗ ποσοστού των εσόδων από το ειδικό τέλος και, στη συνέχεια, πίστωση από τον προμηθευτή των εσόδων αυτών στους λογαριασμούς των οικιακών καταναλωτών της περιοχής). Το υπόλοιπο ποσοστό των εσόδων από το ειδικό τέλος αποδίδεται στον αντίστοιχο ΟΤΑ και στο Πράσινο Ταμείο, για την εκ του νόμου καθοριζόμενη χρησιμοποίησή τους. Διευρύνεται το πεδίο αξιοποίησης των πόρων αυτών από τους ΟΤΑ που πλέον περιλαμβάνει πέραν των έργων τοπικής ανάπτυξης, έργα περιβαλλοντικών δράσεων και κοινωνικής υποστήριξης [Άρθρο 7].

6. Βελτιώνεται το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ (ΚΥΑ 49828/2008) και το συναφές με αυτό νομικό πλαίσιο, με βασικό στόχο την αποσαφήνιση κρίσιμων ρυθμίσεών του και την παροχή της δυνατότητας άμεσης και αποτελεσματικής εφαρμογής του, έτσι ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στην απεμπλοκή μεγάλου αριθμού εν εξελίξει έργων ΑΠΕ, που βρίσκονται σήμερα σε αδειοδοτική τελμάτωση.

• Η εισαγωγή της πολιτικής προγραμματικής αρχής ότι οι ΑΠΕ, ως περιβαλλοντικά φιλικές μορφές ενέργειας, επιτρέπεται να χωροθετούνται κατ’ αρχήν παντού, εκτός από τις περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης ή άλλες περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας όπως οι υγρότοποι διεθνούς προστασίας (Ραμσάρ) και οι οικότοποι προτεραιότητας.

• Η ρύθμιση ότι η εγκατάσταση έργων ΑΠΕ επιτρέπεται σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας υπό αυστηρούς περιορισμούς για την μέγιστη κάλυψη (μικρότερο του 1% της καλλιεργήσιμης γης ανά νομό) ώστε να διατηρείται ο αγροτικός χαρακτήρας των μείζονων εκτάσεων.

• Η πρόβλεψη ότι, σε περιπτώσεις ήδη θεσμοθετημένων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ρυθμιστικών σχεδίων, γενικών πολεοδομικών σχεδίων, ή άλλων τοπικών σχεδίων χρήσεων γης, το περιεχόμενο των οποίων δεν συνάδει επαρκώς με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, και μέχρι την εναρμόνισή τους προς τις κατευθύνσεις αυτές, η χωροθέτηση των έργων ΑΠΕ γίνεται με άμεση και αποκλειστική εφαρμογή των κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ.

7. Συνίσταται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αυτοτελής Υπηρεσία Πολιτικής και Έργων ΑΠΕ (ΑΥΠΕ-ΑΠΕ). Δημιουργούμε σήμερα με την παρέμβασή μας το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εξέλιξη της νέας αυτής Υπηρεσίας σε one-stop shop, με επαρκείς ανθρώπινους και λοιπούς πόρους. Αποστολή της Υπηρεσίας αυτής, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται απ’ ευθείας στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α., είναι η παροχή πληροφοριών και η συντονισμένη διεκπεραίωση των αιτημάτων επενδυτών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ [Άρθρο 11].

8. Ορθολογικοποιείται η τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας με στόχο να ενισχυθούν μικρές εγκαταστάσεις και τεχνολογίες που έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη όπως είναι οι μικρές μονάδες φωτοβολταϊκών από ιδιώτες ή αγρότες, η βιομάζα και το βιοέριο. Εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των έργων και η ασφάλεια των επενδύσεων με στόχο τη διαμόρφωση μιας υγιούς, διαφανούς και σταθερής ανάπτυξης που θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επίτευξη των εθνικών δεσμεύσεων και τη διάχυση της ανάπτυξης στην περιφέρεια και την κοινωνία. [Άρθρο 5].

9. Ειδικά για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, που είναι μια νέα και ανώριμη αγορά, προβλέπεται ο στρατηγικός σχεδιασμός της χωροθέτησης των εγκαταστάσεων και η προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την κατασκευή και την εκμετάλλευσή τους. Διασφαλίζεται έτσι αφ’ ενός ο βέλτιστος ενεργειακά, περιβαλλοντικά και εθνικά σχεδιασμός και η μεγιστοποίηση των ωφελειών για την εθνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. [Άρθρο 6]. Προϋπόθεση για την ανάπτυξη αυτή, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε., είναι η ανάπτυξη στρατηγικών περιβαλλοντικών μελετών που θα χωροθετούν τις θέσεις των θαλάσσιων πάρκων, ενώ παράλληλα είναι απαραίτητη η διασφάλιση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών αλλά και της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Η κυβέρνηση επέλεξε το μοντέλο που έχουν ακολουθήσει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Μ. Βρετανία, η Πορτογαλία. Πιο συγκεκριμένα θα μεριμνήσει για την έκδοση αδειών εγκατάστασης θαλάσσιων αιολικών πάρκων, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού, τις οποίες συνέχεια θα δημοπρατήσει, μέσω δημόσιων διαγωνισμών, στους οποίους θα συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Για την αντιγραφή
Γιώργος Κωτσός
Δήμαρχος
Δήμαρχος (Μέλος)
Senior Boarder
Δημοσιεύσεις: 48
Αποσυνδεδεμένος Προβολή Προφίλ Μέλους
Σημειώθηκε Σημειώθηκε  
 
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του φόρουμ για να κάνετε μια δημοσίευση.  
#877
Απ:Περιβαλλοντικά νέα... πριν 10 Χρόνια, 3 Μήνες  
Διάθεση κάδων οικιακής κομποστοποίησης

Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης ο Δήμος Καρδίτσας θα διαθέσει δωρεάν 45 κάδους κομποστοποίησης σε ενδιαφερόμενους δημότες .Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι :

• Οι δημότες να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής από Δευτέρα 12-4-2010 έως και Παρασκευή 30-4-2010 στο γραφείο πρωτοκόλλου 3ος όροφος Δημαρχείο (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

• Επισημαίνεται ότι ο κάδος κομποστοποίησης θα τοποθετηθεί πάνω σε χώμα και όχι σε τσιμέντο για αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν αυλή ή κήπο

• Οι Δημότες που θα επιλεγούν οφείλουν να συνεργάζονται στη συνέχεια με αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου, για την ορθή χρήση των ειδικών κάδων, με στόχο την αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

Πηγή: karditsalive.net/index.php?option=com_co...otita&Itemid=110
glynosgiannis (Μέλος)
Απλά βοηθάω...
Administrator
Δημοσιεύσεις: 260
Αποσυνδεδεμένος Προβολή Προφίλ Μέλους
Φύλο: Αρρεν glynosgiannis Δρακότρυπα glynos23@yahoo.gr Τοποθεσία: Λαγονήσι Γενέθλια: 1983-12-19
Σημειώθηκε Σημειώθηκε  
 
Τελευταία διόρθωση: 09/04/2010 10:26 απο glynosgiannis.
 
Σε εποχές που κυριαρχούν το χρήμα και η αμάθεια, το να είσαι εθελοντής και να διαδίδεις τη γνώση είναι πράξεις επαναστατικές!!!
 
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του φόρουμ για να κάνετε μια δημοσίευση.  
#887
Απ:Περιβαλλοντικά νέα... πριν 10 Χρόνια  
Η κιβωτός του κ. Δημήτρη Δήμου

Ένα αγρόκτημα διαφορετικό από τα συνηθισμένα.

"Ήθελα να έχω καθαρόαιμα ζώα, και έτσι ξεκίνησα πριν από 25 χρόνια να ψάχνω τα καθαρόαιμα ζώα που υπήρχαν στην Ελλάδα".

Αύρα Τρικάλων, σε μικρούς ή μεγάλους αριθμούς τις περισσότερες από τις υπό εξαφάνιση ελληνικές φυλές αγροτικών ζώων.


Σε μια έκταση 300 στρεμμάτων και 5.000 στρεμμάτων κοινοτικού βοσκοτόπου ο κ. Δημήτρης Δήμου εκτρέφει με παραδοσιακό τρόπο τις 120 από τις 180 τελευταίες αγελάδες της Στεππικής Φυλής της Κατερίνης. Μαζί τους εκτρέφει αγελάδες της Βραχυκερατικής Φυλής και 46 ίππους των Φυλών της Θεσσαλίας, της Πίνδου, της Σκύρου, της Πηνείας, κατσίκες των Φυλών της Σκοπέλου, της Κύμης, της Ουλοκερατικής Φυλής, Καταφυγίου, Καραγκούνικο, Χίου, Αργους, Ζακύνθου και 100 χοίρους που ανήκουν στην αρχαία Μαύρη Ελληνική Φυλή, ενδεχομένως τα μοναδικά καθαρόαιμα ζώα.

Στον κ Δημήτρη Δήμου έχει απονεμηθεί το βραβείο για τη συμβολή του στην αγροτική βιοποικιλότητα του Πλανήτη, από την παγκόσμια οργάνωση Slow Food (σλόου φουντ) το 2002.

Το όνειρό του είναι να αυξήσει τους αριθμούς των ζώων που διατηρεί και έτσι να μπορεί να δώσει και σε άλλους κτηνοτρόφους. Επίσης προσπαθεί να είναι επισκέψιμο έτσι ώστε να μπορούν μικροί και μεγάλοι, ειδικοί και μη να βλέπουν τον συγγενή του βουκεφάλα και τα αγροτικά ζώα της Ελληνικής Ιστορίας ζωντανά.

Ευχόμαστε κουράγιο σε αυτή την προσπάθεια του κ. Δήμου.


Αν επιθυμείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στα τηλέφωνα :2431023600 Fax:2431070200 κιν: 6977608755

Πηγές:

Το παραπάνω κείμενο βασίστηκε:

* σε συνέντευξη με τον κ. Δ. Δήμου
* και το βιβλίο "Η Οδύσσεια της Ελληνικής Αγροτικής Βιοποικιλότητας" "Η κιβωτός του Δήμου", του Βαγγέλη Στογιάννη.


Φωτογραφίες απο αγελάδα της φυλής Κατερίνης τον παραδοσιακό μαύρο οικόσιτο Ελληνικό χοίρο και ένα "ζευγάρι" με το παραδοσιακό κάρο φορτωμένο σανό από το αγρόκτημα του κ Δήμου εδω:www.peliti.gr/pages/dimou.htm

Πηγη:www.peliti.gr
undisputed (Μέλος)
Gold Boarder
Δημοσιεύσεις: 312
Αποσυνδεδεμένος Προβολή Προφίλ Μέλους
Σημειώθηκε Σημειώθηκε  
 
Τελευταία διόρθωση: 18/06/2010 14:49 απο undisputed.
 
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του φόρουμ για να κάνετε μια δημοσίευση.  
#888
Απ:Περιβαλλοντικά νέα... πριν 10 Χρόνια  
Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ


ΠΕΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΦΘΟΝΙΑwww.ftiaxno.gr/2009/02/blog-post_28.htmlΈνα πολύ καλό ντοκιμαντέρ για την διεθνή παγκόσμια αγορά των σιτηρών, την πείνα, την αγορά των καλλιεργειών και τον τρόπο πατενταρίσματος των σπόρων από εταιρίες.


Πηγη:www.ftiaxno.gr


Κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοίwww.peliti.gr/pages/ktinotrofikoi_sineterismoi.htm


Πηγη:www.peliti.gr
undisputed (Μέλος)
Gold Boarder
Δημοσιεύσεις: 312
Αποσυνδεδεμένος Προβολή Προφίλ Μέλους
Σημειώθηκε Σημειώθηκε  
 
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του φόρουμ για να κάνετε μια δημοσίευση.  
#890
Απ:Περιβαλλοντικά νέα... πριν 10 Χρόνια  
Γνωριμία με το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ...


www.archipelago.gr

Πόροι της Οργάνωσης:
.....εκ της σύστασης της η Οργάνωση έχει επιλέξει να μην εξαρτά την επιβίωση της από τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά προγράμματα και κοινοτικές επιδοτήσεις. Σε αυτόν τον τομέα το Αρχιπέλαγος ενεργεί με σύνεση, προσοχή και πάντα με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες του περιβάλλοντος. Η τακτική της αφαίμαξης κοινοτικών κονδυλίων, όχι τόσο για την επιβίωση μίας ΜΚΟ, αλλά κυρίως για τον πλουτισμό ορισμένων καιροσκόπων αποτελούσε και θα αποτελεί πάντα τον εύκολο δρόμο, από τον οποίο η Οργάνωση απέχει συνειδητά.....


www.archipelago.gr/el/%CE%91%CF%81%CF%87...bid/128/Default.aspx

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ:


Κιβωτός - Τράπεζα Σπόρων Αιγαίου

Μία Σύγχρονη Κιβωτός για την Προστασία του Ελληνικού Φυτογενετικού Υλικού

www.archipelago.gr/el/%CE%94%CF%81%CE%AC...bid/117/Default.aspx


Παρακολουθείστε στο παρακάτω βίντεο, αφιέρωμα της εκπομπής του Σκάι, "Γυρίσματα" για την "Κιβωτό", την Τράπεζα Σπόρων του Αρχιπελάγους.


girismata.skai.gr/default.asp?pid=5&vid=1032&cid=4


ΠΗΓΗ:www.archipelagos.gr
Σύντομα κειμενάκια του Πελίτι

Ναι το 97% της γεωργικής βιοποικιλότητας έχει χαθεί, έχει απομείνει μόνο το 3%.
Εμείς προσανατολιζόμαστε στο 3%


ΠΗΓΗ: www.peliti.gr
undisputed (Μέλος)
Gold Boarder
Δημοσιεύσεις: 312
Αποσυνδεδεμένος Προβολή Προφίλ Μέλους
Σημειώθηκε Σημειώθηκε  
 
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του φόρουμ για να κάνετε μια δημοσίευση.  
Πάνε στην αρχή

Facebook Page

Αναζήτηση

Χορηγοί Ιστοσελίδας

___9
___5
___6
___8
___7

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. Για να μάθετε περισσότερα για το τι είναι τα cookies και πως χρησιμοποιούνται δείτε εδώ: Πολιτική Απορρήτου.

Να δέχομαι cookies από αυτή τη σελίδα.

EU Cookie Directive Module Information